Watersportweg 24, 3138 HD, Vlaardingen +31628175184 info@marnixvansintaldegonde.nl

Informatie over de Marnix van sint Aldegonde groep

Dokonując wyboru najlepszych kasyn online w Holandii http://www.medeatheater.nl/, trafiłeś we właściwe miejsce. Wszystkie kasyna przedstawione w tej sekcji kasyn online w Holandii zostały dokładnie zbadane, tak aby pozostały tylko najlepsze opcje. Opowiemy Wam dokładnie jak powstała ta lista i jakie najważniejsze szczegóły są brane pod uwagę przy tworzeniu recenzji. Przede wszystkim omówimy kilka punktów, które są ważne przy wyborze najlepszych kasyn online w Holandii. Dzięki temu dowiesz się, jak dokładnie powstała lista i dlaczego. Następnie przyjrzymy się, jak założyć konto w kasynie internetowym i jakie są największe korzyści z hazardu online. Oczywiście należy uwzględnić kilka ważnych wskazówek. Ponadto, zamierzamy szczegółowo omówić, jakie punkty sprawiają, że kasyno online jest wysokiej jakości lub nie.

In Vlaardingen zijn negen verschillende scoutinggroepen actief. Iedere groep heeft een eigen identiteit en eigen tradities. De Marnix van Sint Aldegonde-groep wordt vaak kortweg “de Marnix” genoemd. Onze groep is ingedeeld bij de regio Maasdelta (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de Zuid-Hollandse eilanden). De Marnix is in 1945 oorspronkelijk opgericht als een “jongensgroep”. Na het oprichten van de beverspeltak (5-7 jarigen) in 1986, waar jongens én meisjes werden toegelaten, is besloten de groep te veranderen in een “gemengde” groep. In elke speltak zijn dus jongens en meisjes welkom.

Christelijke signatuur

Uitgangspunt bij oprichting van de Marnix was uiteraard het Scoutingspel. Hierbij is gekozen voor een christelijke signatuur. Om deze reden dragen wij het Chi-teken op ons uniform. In de praktijk komt onze christelijke identiteit op een aantal manieren tot uiting:

 • Er wordt gebeden bij opening en sluiting van kampen en weekendjes, en bij de Scouts ook bij opening en sluiting van de reguliere wekelijkse opkomst
 • Er wordt bij de maaltijd een moment stilte gevraagd om degenen die daar behoefte aan hebben de gelegenheid te geven te bidden
 • Tijdens de zogenaamde “kampaandacht” die op zondagen tijdens het kamp wordt georganiseerd, wordt aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s, zoals pesten en discriminatie
 • Er wordt jaarlijks deelgenomen aan de Adventsdienst die door scoutingregio Maasdelta wordt georganiseerd
 • Het kalenderjaar wordt afgesloten met een Kerstmaaltijd voor de hele groep met bijpassend programma

Hoewel wij van oorsprong een christelijke scoutinggroep zijn, zijn alle religies en culturen welkom bij de Marnix. We geven zoveel mogelijk ruimte aan leden van diverse afkomst en gezindte en proberen met principiële kwesties van leden rekening te houden in ons programma. Ons programma proberen we op een verantwoorde wijze vorm te geven, met respect voor ieders levensbeschouwing, waaronder onze christelijke grondslag. Er zijn hieraan echter grenzen die individuele aanpassing onmogelijk maken, vanwege praktische implicaties, maar ook vanwege de vele verschillende culturen, religies en meerdere stromingen binnen hetzelfde geloof. Daarnaast willen we ook graag aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, want dit is een doelstelling van Scouting, net zoals respect voor religieuze en culturele diversiteit dat is.

Er zijn een aantal programmaonderdelen die wellicht als bezwaarlijk worden ervaren in de context van onze christelijke grondslag, bijvoorbeeld de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW) en de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) die vaak plaatsvinden van vrijdag tot en met zondag; het Pinksterweekend dat vaak door de Welpen wordt georganiseerd; de nationale Hikes- Interesse- en Trapperskampen (HIT) tijdens het Paasweekend; en de zondag tijdens het zomerkamp. In overleg met ouders zijn wij uiteraard bereid waar mogelijk met eventuele zorgen rekening te houden.

Speltakken

Een vijfjarige vindt andere dingen leuk dan een vijftienjarige en daarom kent Scouting verschillende speltakken. Bij de jongste speltakken bedenkt de leiding het programma en helpt de leiding de jeugdleden het programma uit te voeren. Bij de oudere speltakken, krijg je meer zelfstandigheid en ben je vrijer in de uitvoering van het spel, de leiding geeft meer ruimte. De oudste speltakken regelen zelf hun zaken; er is geen sprake van leiding, maar van begeleiding. Leden plannen zelf activiteiten, verzorgen hun eigen materiaal, etc.

Bij de Marnix hebben we de volgende speltakken:

 • Bevers (5 – 7 jr)
 • Welpen (7-11 jr)
 • Scouts (11-15 jr)
 • Explorers (15-18 jr)
 • Roverscouts (18-21 jr)
 • Stam (21+)

Het groepshuis en terrein

De Marnix heeft een eigen groepshuis (vaak “de boerderij” genoemd, omdat het gebouw in een ver verleden de wagenschuur was bij een boerderij), waarin de speltakken een eigen onderkomen hebben. Ook is er in het groepshuis een keuken en een magazijn. Naast het groepshuis beschikt de Marnix over een eigen kampvuurkuil en een (gras)veld, waarop gekampeerd kan worden en de grotere activiteiten op worden georganiseerd. Het groepsmateriaal (bijv. tenten, tafels, banken) wordt in twee zeecontainers achter het groepshuis bewaard.

ORGANISATIE

De Groepsraad

De groepsraad is een vergadering van Marnix kader en bestuursleden, waarin alle beslissingen worden genomen die van belang zijn voor de Marnix van Sint Aldegonde groep. De Groepsraad is het machtigste orgaan binnen de groep. 

Groepsbestuur

Binnen ons groepsbestuur kennen we natuurlijk een voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaal- en groepshuis beheerder en “gewone” bestuursleden. Daarnaast heeft onze groep ook twee groepsbegeleiders. Hun belangrijkste taak is de begeleiding van de speltakleiding. De groepsbegeleiders bemoeien zich doorgaans niet met het spel zelf, maar stimuleren en adviseren de leiding. Zij zorgen er ook, samen met de praktijkbegeleiders, voor dat door de leiding de juiste kwalificaties behaald worden. Daarnaast vormen zij een brugfunctie tussen leiding en bestuur. Tevens zijn onze groepsbegeleiders de vertrouwenspersonen van de groep. Bij zaken die in vertrouwen moeten worden behandeld kunnen ook de ouders bij hen terecht.

Naast het Groepsbestuur heeft onze groep ook een stichtingsbestuur dat sturing geeft aan de beheersstichting waarin de onroerende zaken (bijv. het clubhuis, spelmateriaal) en financiën van onze groep zijn ondergebracht.

Het kader

Kaderleden bij Scouting vormen een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Het kader bestaat uit de leiding van alle speltakken. Elke speltak wordt geleid door een aantal leid(st)ers. Per speltak is er altijd een teamleid(st)er, die fungeert veelal als aanspreekpunt voor de ouders, het bestuur en de groepsraad. De verschillende Teamleiders vergaderen periodiek in het ‘Teamleidersoverleg’ dat wordt voorgezeten door een bestuurslid.

Alle leid(st)ers bij de Marnix zijn verplicht een leidingkwalificatie te behalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het systeem Scouting Academy dat door Scouting Nederland is vastgesteld, zodat  kaderleden voldoende deskundigheid op zak hebben om hun functie binnen Scouting op een verantwoorde wijze te vervullen. Scouting Academy gaat ervan uit dat je wat je al kunt (bijv. vanwege opleiding buiten Scouting), je niet opnieuw hoeft te leren. Omgekeerd kan je wat je leert binnen Scouting, ook buiten Scouting gebruiken. Scouting Academy maakt gebruik van verschillende methodes: trainingen, stages, praktijkervaring binnen de eigen groep, huiswerkopdracht en digitale modules op internet. Of kaderleden aan de juiste competenties voldoen om hun kwalificatie om een bepaalde kwalificatie te behalen, wordt getoetst door de praktijkbegeleider (functie binnen de eigen groep) en de praktijkcoach (functie vanuit scoutingregio Maasdelta waar onze groep onder valt).

Praktijkgeleiders

Onze groep heeft twee praktijkbegeleiders. Zij begeleiden onze leiding in het behalen van de kwalificaties die binnen Scouting Academy vereist zijn om een bepaalde functie te mogen uitvoeren.

Vrijwilligers

Kader en bestuur zijn allen vrijwilligers, die Scouting als hobby hebben en daar (heel) veel vrije tijd voor over hebben. Ons doel is met elkaar ervoor te zorgen dat iedereen een geweldige tijd bij Scouting heeft (en dat hebben we!). 

Protocol Welzijn Kind

Ouders willen graag zeker weten dat hun kind bij de Marnix veilig is en dat het welzijn van hun kind in alle  omstandigheden wordt bewaakt. De Marnix heeft daarom in samenwerking met een aantal ouders “spelregels” op papier gezet. Deze spelregels zijn vastgelegd in “Protocol Welzijn Kind”. Dit protocol fungeert als een leidraad voor leiding en bestuur. Het protocol wordt constant getoetst op haalbaarheid en actualiteit. Momenteel wordt het protocol herzien om ervoor te zorgen dat het huidige maatschappelijke ontwikkelingen voldoende reflecteert, o.a. op het gebied van sociale media.
 

Privacy

Marnix van Sint Aldegonde respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar leden en in het bijzonder de rechten van bezoekers en leden met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers en leden hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, beveiliging, cookiebeleid kunt u terecht op onze website: https://marnixvansintaldegonde.nl/Privacy

Cookiebeleid